Din bæredygtige foreningsadminstrator

Prisliste

Vejl. priser inkl. moms pr. 1/1-2019 – Kontakt venligst MedlemsKontoret.dk vedr. rabatter iht. storkunde-ordningen samt priser for eksperthjælp og andre produkter og services.

Prisliste
Vejl. priser inkl. moms

Oprettelse af medlemsadministration:2.500 kr
Grundydelse pr. klub/forening:300 kr pr. måned
Medlemsdatabase:0,50 kr pr. måned pr. medlem
Opkrævning via Betalingsservice*:10 kr/opkrævning
Betalingspåmindelser via Betalingsservice*:10 kr/påmindelse
Kortbetaling ved indmeldelse af medlem**:10 kr/betaling
Bogføring af bilag inkl. regnskab:15 kr/bilag

Vedr. medlemsadministration

Oprettelse til medlemsadministration
Omfatter alt, hvad der kræves for at komme i gang hos MedlemsKontoret.dk bl.a.:

 • Samtaler om foreningens ønsker til samarbejdet
 • Oprettelse i MedlemsKontorets it-system
 • Registrering hos Winkas Pro
 • Opsætning af medlemsdatabase og import af medlemmer
 • Programmering af regelsæt for kontingentopkrævning
 • Tilmeldinger til Betalingsservice og Quickpay
 • Fastlæggelse og indkodning af kontoplan og bogføringsregler
 • Instruktion af foreningens kontaktpersoner

Grundydelse for medlemsadministration
Betales af alle MedlemsKontorets foreninger og er med til at dække de løbende udgifter, som MedlemsKontoret.dk har ved at have en forening som kunde. Grundydelsen omfatter bl.a. følgende:

 • Telefonisk Hotline for foreningens kontaktpersoner
 • Løbende sikker opbevaring af foreningens data
 • MedlemsKontorets månedlige afgift pr. forening til WinKAS A/S
 • Bidrag til dækning af MedlemsKontorets omkostninger

*) Hertil kommer gebyr for Betalingsservice, som automatisk hæver på foreningens bankkonto. Gebyret udgør 5,32-7,87 kr pr. opkrævning afhængigt af medlemmernes betalingsform.

Læs mere om kontingentopkrævning via Betalingsservice under hjælp.

**) Hertil kommer gebyr til bank, som banken hæver direkte på foreningens bankkonto.

Kontakt venligst MedlemsKontoret.dk vedr. rabatter iht. storkunde-ordningen samt priser for eksperthjælp og andre produkter og services.