Din bæredygtige foreningsadminstrator

Prisliste

Vejl. priser inkl. moms pr. 1/1-2019 – Kontakt venligst MedlemsKontoret.dk vedr. rabatter iht. storkunde-ordningen samt priser for eksperthjælp og andre produkter og services.

Prisliste
Vejl. priser inkl. moms pr. 1/1-2019:

Oprettelse af medlemsadministration:2.500 kr
Grundydelse pr. klub/forening:300 kr pr. måned
Medlemsdatabase:0,50 kr pr. måned pr. medlem
Opkrævning via Betalingsservice*:10 kr/opkrævning
Betalingspåmindelser via Betalingsservice*:10 kr/påmindelse
Kortbetaling ved indmeldelse af medlem**:10 kr/betaling
Bogføring af bilag inkl. regnskab:10 kr/bilag

Vedr. medlemsadministration

Kontakt venligst MedlemsKontoret.dk vedr. rabatter iht. storkunde-ordningen samt priser for eksperthjælp og andre produkter og services.

*) Hertil kommer NETS gebyr for Betalingsservice, som NETS automatisk hæver på foreningens bankkonto. Gebyret udgør 5,32-7,12 kr pr. opkrævning afhængigt af medlemmernes betalingsform.

Læs mere om kontingentopkrævning via NETS på vores FAQ under fanen Info.

**) Hertil kommer gebyr til bank, som banken hæver direkte på foreningens bankkonto.

PS! MedlemsKontoret.dk har sagt ja til at varetage opkrævningen af den årlige forsikringsafgift for Marsh og for Chubb, fordi forsikringen har interesse for klubber og foreninger, og fordi opgaven umiddelbart kunne løses med MedlemsKontorets software.

MedlemsKontoret.dk har i øvrigt ingen økonomisk interesse i tegningen af netbankforsikringer, og påtager sig intet ansvar for indhold og udformning af forsikringsaftalerne eller for de nævnte virksomheders overholdelse af deres forpligtelser.

Oprettelse til medlemsadministration
Omfatter alt, hvad der kræves for at komme i gang hos MedlemsKontoret.dk. Herunder bl.a.:

 • Samtaler om foreningens ønsker til samarbejdet
 • Oprettelse i MedlemsKontorets it-system
 • Registrering hos Winkas Pro
 • Opsætning af medlemsdatabase og import af medlemmer hertil
 • Programmering af regelsæt for kontingentopkrævning
 • Tilmeldinger til NETS (Betalingsservice) og Quickpay
 • Fastlæggelse og indkodning af kontoplan og bogføringsregler
 • Instruktion af foreningens kontaktpersoner

Grundydelse for medlemsadministration
Betales af alle MedlemsKontorets klubber og foreninger og er med til at dække de løbende udgifter, som MedlemsKontoret.dk har ved at have en klub/forening som kunde. Grundydelsen omfatter bl.a. følgende:

 • Telefonisk Hotline for klubbens/foreningens kontaktpersoner
 • Løbende sikker opbevaring og sikkerhedskopiering af klubbens/foreningens data
 • MedlemsKontorets månedlige afgift pr. klub/forening til WinKAS Pro, som bl.a. dækker vores løbende programopdateringer
 • Bidrag til dækning af MedlemsKontorets løn-, lokale-, it- og andre omkostninger