Din bæredygtige foreningsadministrator

Priseksempel 1

En roklub med 600 medlemmer

En roklub med 600 medlemmer

Kontingent betales 1 gang om året og der er ca. 500 bilag. Pris inkl. Grundydelse for medlemsdatabase, kontingentopkrævning, bogføring og årsregnskab.

Årlig betaling til MedlemsKontoret.dk inkl. moms 24.300 kr.
Det svarer til en udgift på 3,38 kr. per medlem om måneden.
Vi har ikke medregnet den udgift som foreningen sparer på it og revisor.

Priseksempel 1
En roklub med 600 medlemmer

Grundydelse12 md á 300 kr.3.600 kr.
Medlemsdatabase12 md á 1 kr. x 600 medlemmer7.200 kr.
Kontingentopkrævning600 opkrævninger á 10 kr.6.000 kr.
Bogføring og regnskaber500 bilag á 15 kr.7.500 kr.
Medlemskontoret