Din bæredygtige foreningsadministrator

Lønregnskab med Danløn

Hvis foreningen, klubben eller virksomheden har brug for at udbetale løn, kan vi stå for alt det praktiske.

Lønregnskab med Danløn

Udbetaling af løn bliver nemt når Medlemskontoret står for lønregnskabet.

Medlemskontoret kan administrere hele jeres lønregnskab, til fast pris hver måned.
Vi udfører alle nødvendige oprettelser og tilmeldinger.
I skal blot, en gang om måneden, oplyse hvor meget hver ansat skal have i løn, så klarer vi resten:

 • Frikort
 • Skattekort
 • ATP
 • A-SKAT
 • Lønsedler
 • Lønudbetaling
 • Feriepenge
 • Sygdom
 • Indberetninger
 • Bogføring
 • mm…

Vi skal have lønoplysninger fra jer, senest 5. sidste bankdag i måneden, hvis lønnen skal været tilgængelig på banken til den 1.

Ring eller skriv og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dit firma, klub eller forening.

Kan Danløn både bruge frikort og skattekort?

Ja.
Hvis frikort eller skattekort ikke er låst af en anden arbejdsgiver, kan der frit vælge mellem frikort og skattekort.

Kan vi have løst ansatte som kun får løn nogle gange i løbet af året?

Ja.

Hvordan udbetales lønnen?

Løn udbetales gennem Betalingsservice Overførselsservice, som automatisk hæver pengene på jeres bank, og overfører dem direkte til den ansattes bankkonto.

Hvordan får de ansatte lønseddel?

Danløn sender en e-mail til de ansatte med en vedhæftet PDF fil.

Sørger Medlemskontoret også for udbetaling af feriepenge?

Ja.
Når I oplyser hvor meget der skal betales i løn, og hvor meget ferie der er holdt, sørger Medlemskontoret for at udbetale feriepenge.

Skal vi betale for at få lønregnskabet bogført?

Nej.
Arbejdet med at bogføre lønregnskabet, er inkluderet i betalingen for lønregnskab.

Kan Medlemskontoret føre lønregnskab for os, hvis vi selv bogfører vores regnskab?

Ja.
Efter hver lønindberetning vil I modtage en bogføringsfil, som indeholder alt, som skal bogføres.

Hvor meget skal Danløn have i betaling?

Danløn tager 22 kr. + moms pr. lønseddel (2022 pris).
Danløn hæver selv betalingen på jeres bank med Betalingsservice Overførselsservice.

Hertil kommer betalingen for lønregnskab til Medlemskontoret (se prisliste).

Skal vi betale for lønregnskab i de måneder, hvor der ikke udbetales løn?

Nej.
Medlemskontoret tager ikke betaling for lønregnskab i de måneder, hvor ingen skal have løn udbetalt.
Dog tager Danløn normal betaling i alle måneder, da de sender en nulindberetning.

Skal vi betale for alle ansatte til MedlemsKontoret, selvom de ikke alle får løn hver måned?

Ja.
Der vil altid hen over året være noget vedligeholdelse i Danløn på de ansatte, også selvom de ikke får løn.

Hvis en person ikke skal have løn i mange måneder, kan personen markeres som fratrådt. Og så skal der ikke betales.

Hvordan bliver A-skat og ATP opkrævet?

Der vil komme en opkrævning til arbejdsgiveren fra SKAT og en fra ATP.
Disse opkrævninger kan tilmeldes til Betalingsservice, så de fremover betales automatisk.

Medlemskontoret