Din bæredygtige foreningsadministrator

Foreninger og Sportsklubber hjælp

Ofte stillede spørgsmål – FAQ – I forhold til Foreninger og Sportsklubber

Hjælp – FAQ – til Foreninger og Sportsklubber

Det er vigtigt for os at du føler dig tryg ved at overlade ansvaret for administrationen af klubben / foreningen til MedlemsKontoret og vi her derfor nedenfor samlet en del af de spørgsmål vi har modtaget gennem tiden.

Alle foreninger og klubber administrerer vi gennem det professionelle softwaresystem WinKAS Pro, og alle opkrævninger sendes med Betalingsservice.

 

Hvordan bliver nye medlemmer opkrævet?

Hvis foreningen ønsker det, skal der betales med VISA/Dankort eller MobilePay ved indmeldelsen. Efterfølgende vil nye medlemmer modtage deres første opkrævning fra Betalingsservice som et FI-kort med posten.

Kan medlemmerne selv vælge, hvordan de vil betale deres kontingent?

ja og nej
MedlemsKontoret.dk opkræver alle kontingenter gennem Betalingsservice.
Betaling via Betalingsservice indebærer frit valg mellem automatisk træk på bankkonto, eller at modtage et FI-kort med posten.

Kan nye medlemmer oprette sig selv?

Ja!
WinKAS Pro har en online indmeldelsesblanket, med mulighed for betaling med VISA/Dankort og MobilePay.

Indmeldelsesblanketten kan indeholde lige de oplysninger som foreningen ønsker.

Kan medlemmer selv rette deres kontaktoplysninger?

Ja, hvis foreningen har valgt det.
Foreningen kan vælge hvilke oplysninger der må vises og rettes.

Alle medlemmer kan logge ind i WinKAS Pro, med mail adresse og adgangskode.
Efter log ind, har medlemmerne de rettigheder som foreningen har valgt, f.eks.:

 • Rette egne kontaktoplysninger
 • Se hele eller dele af medlemslisten
 • Betale skyldigt kontingent med VISA/Dankort
 • Tilmelde sig til aktiviteter i booking systemet
 • Melde sig ud

Kan medlemmerne se medlemslisten?

Ja, hvis foreningen har valgt det.
Foreningen kan vælge hvilke oplysninger der må vises.
Det er muligt at oprette mange forskellige medlemslister, og hver medlemsgruppe kan tildeles forskellige rettigheder.

Alle medlemmer kan logge ind i WinKAS Pro, med mail adresse og adgangskode.
Efter log ind, har medlemmerne de rettigheder som foreningen har valgt, f.eks.:

 • Rette egne kontaktoplysninger
 • Se hele eller dele af medlemslisten
 • Betale skyldigt kontingent med VISA/Dankort
 • Tilmelde sig til aktiviteter i booking systemet
 • Melde sig ud

Kan medlemmerne melde sig selv ud?

Ja, hvis foreningen har valgt det.

Alle medlemmer kan logge ind i WinKAS Pro, med mail adresse og adgangskode.
Efter log ind, har medlemmerne de rettigheder som foreningen har valgt, f.eks.:

 • Rette egne kontaktoplysninger
 • Se hele eller dele af medlemslisten
 • Betale skyldigt kontingent med VISA/Dankort
 • Tilmelde sig til aktiviteter i booking systemet
 • Melde sig ud

Kan medlemmer af bestyrelsen se særlige medlemslister, f.eks. restance listen?

Ja, hvis foreningen har valgt det.
Foreningen kan vælge hvilke oplysninger der må vises.
Det er muligt at oprette mange forskellige medlemslister, og hver medlemsgruppe kan tildeles forskellige rettigheder.

Alle medlemmer kan logge ind i WinKAS Pro, med mail adresse og adgangskode.
Efter log ind, har medlemmerne de rettigheder som foreningen har valgt, f.eks.:

 • Rette egne kontaktoplysninger
 • Se hele eller dele af medlemslisten
 • Betale skyldigt kontingent med VISA/Dankort
 • Tilmelde sig til aktiviteter i booking systemet
 • Melde sig ud

Kan vi selv rette og oprette medlemmer?

Ja!
Vi ser gerne at foreningen vælger to kontaktpersoner, som tildeles særlige rettigheder.
Disse personer kan få lige de rettigheder som aftales f.eks.:

 • Oprette nye medlemmer
 • Rette i medlemmer
 • Se medlemslister
 • Sende mail til medlemslister

Kan vi få særlige medlemslister?

Ja!
Vi kan lave mange forskellige medlemslister, sorteret ud fra alle de oplysninger som findes i medlemsregistret.
Det er kun jeres fantasi, som sætter en begrænsning for de lister som kan oprettes.

Kan vi sende mail til alle eller nogle af medlemmerne?

Ja!
Der kan sendes mail til alle på en medlemsliste, og det er muligt at flette personlige oplysninger ind i mail, f.eks. navn og saldo mm.

Vi kan lave mange forskellige medlemslister, sorteret ud fra alle de oplysninger som findes i medlemsregistret.
Det er kun jeres fantasi, som sætter en begrænsning for de lister som kan oprettes.

Hvordan udregner MedlemsKontoret.dk prisen for bogføring?

Vi tager betaling for det antal bilag som vi har bogført.

Vi bogfører i overensstemmelse med regnskabsloven, og herved opstår der et antal bilag, som vi skal have betaling for.

Følgende handlinger vil medføre et bilag:
En faktura fra en leverandør.
En udbetaling fra banken.
En indbetaling i banken.

Følgende handlinger betales allerede på anden vis, og vil IKKE medføre betaling for et bilag:
Opkrævning og betaling af kontingent.
Kortbetaling af booking.
Salg i webshop.

Hvad er et bilag?

Det er i princippet et stykke papir, som dokumenterer en udgift eller indtægt.
Dog vil de fleste bilag komme elektronisk, men i en form som kan printes ud på papir.

Det kan være en faktura eller kassebon.
Det kan også være en udbetaling eller indbetaling i banken.

Vi er fritaget for moms, hvordan skal vi forholde os til den moms MedlemsKontoret.dk opkræver?

Lige som I er vant til med f.eks. håndværkerregninger eller køb af kontorartikler. Når I ikke er momsregistreret, har det ingen betydning for jer, hvor stor en del af fakturabeløbet momsen udgør.

Er alle priser på MedlemsKontoret.dk inkl. moms?

Ja.
Alle priser på MedlemsKontoret.dk er inkl. lovpligtig moms.

Hvorfor opkræver MedlemsKontoret.dk moms?

Der er ganske få ting, som er momsfri.
Vores arbejde er desværre ikke.
Sådan er loven.

Er der moms på Betalingsservice?

Nej.
Betalingsservice er fritaget for moms.
Betalingsservice hæver deres gebyrer direkte på jeres bankkonto.
Faktura fra MedlemsKontoret.dk indeholder ikke afgifter til Betalingsservice.

Medlemskontoret