Din bæredygtige foreningsadministrator

Om MedlemsKontoret

Det er spild af ressourcer, at 100 foreninger sender hver sin kasserer på kursus for at administrere hver sin forening med hver sit it-system, når 1 veluddannet mand kan administrere alle 100 foreninger med 1 professionelt it-system!

Hvem er MedlemsKontoret.dk ApS
MedlemsKontoret.dk blev startet som personligt ejet firma i 2009.
1. januar 2018 blev firmaet omlagt til ApS

Ole Bolt
Stifter, ejer og it-ekspert. Har haft egen virksomhed i 35 år, bl.a. som elektronikingeniør, hvoraf har de sidste 20 år har haft hovedvægt på support til it-administration. Har medvirket som initiativtager, idémand og bestyrelsesmedlem ved start af flere virksomheder og foreninger.

Formål
MedlemsKontorets formål er at hjælpe danske klubber og foreninger med administrationen og med at gøre bestyrelsesarbejdet nemmere og mere attraktivt.

Ide
Det er spild af ressourcer, at 100 foreninger sender hver sin kasserer på kursus for at administrere hver sin forening med hver sit it-system, når 1 veluddannet mand kan administrere alle 100 foreninger med 1 professionelt it-system!

MedlemsKontoret.dk har et professionelt it-system og veluddannet personale som udfører arbejdet.
MedlemsKontoret.dk ved hvordan it-systemet skal bruges og overholder tidsfristerne. Foreningen sparer besværet og udgifterne til kursus, it-system og computere.
MedlemsKontoret.dk tager en pris som kan sammenlignes med de udgifter som foreningen spare på kursus, it-system og computere.

Foreningens bestyrelse kan bruge alle kræfterne til at administrere foreningens aktiviteter, og helt slippe for udfordringen med et moderne it-system.

Selv meget store medlemsorganisationer kan ikke udnytte MedlemsKontorets kapacitet fuldt ud. Den enkelte forening mærker derfor ikke, at MedlemsKontorets computere og programmer også betjener mange andre – bortset fra, når regningen skal betales. Så er MedlemsKontorets omkostninger nemlig fordelt på et meget stort antal brugere. Derved får både store og små klubber råd til at være med.

Medlemskontoret