Din bæredygtige foreningsadminstrator

Vink farvel til girokort, rykkerbreve og indlæsningsfiler

Det er spild af ressourcer, at 100 foreninger sender hver sin kasserer på kursus for at administrere hver sin forening med hver sit it-system, når 1 veluddannet mand kan administrere alle 100 foreninger med 1 professionelt it-system!

Kom i gang allerede i dag Ja tak, ring mig op

Sportsklubber

Betalingsservice-aftaler og tids- frister for indsendelse af datalister klarer MedlemsKontoret.dk…

Læs mere
Foreninger

Indmeldelse med betaling, så nye medlemmer kan vælge straks at betale kontingentet…

Læs mere
Faglige selskaber

Bookingsystemet er integreret med finansbogholderiet og med medlems-databasen…

Læs mere
Virksomheder

Regnskaber og materiale til budget-opfølgning laves af MedlemsKontoret og vi tilbyder telefonisk hotline…

Læs mere

Det ER nemt, at være kunde hos MedlemsKontoret.dk!

Vi ved hvad der skal gøres, vi fortæller jer hvad I selv skal gøre, og vi klarer resten.

Step 1: Først aftaler vi så meget som muligt over telefon, efterfulgt af nogle E-mails, som bekræfter aftalen på skrift.

Step 2: Vi tilmelder jer til Betalingsservice (hvis nødvendigt).

Step 3: Vi hjælper jer med tilmelding af Internet betaling (Dankort, VISA, MobilePay, mm.).

Step 4: Vi opretter jeres medlems-database med indmeldelsesblanket, Internetbetaling, Internetbooking, og mailsystem.

Hvem er MedlemsKontoret.dk ApS

Det er spild af ressourcer, at 100 foreninger sender hver sin kasserer på kursus for at administrere hver sin forening med hver sit it-system, når 1 veluddannet mand kan admini-strere alle 100 foreninger med 1 professionelt it-system! MedlemsKontoret.dk stiller personale og markedets mest avancerede administrative it-løsning til rådighed som et tag-selv-bord, hvor klubber og foreninger kun betaler en lille brøkdel alt efter deres størrelse og behov.

Selv meget store medlemsorganisationer kan ikke udnytte MedlemsKontorets kapacitet fuldt ud. Den enkelte forening mærker derfor ikke, at MedlemsKontorets computere og programmer også betjener mange andre – bortset fra, når regningen skal betales. Så er MedlemsKontorets omkostninger nemlig fordelt på et meget stort antal brugere. Derved får både store og små klubber råd til at være med.