Din bæredygtige foreningsadministrator

Priseksempel 3

En politisk forening med 3.700 medlemmer og storkunde-rabat*

En politisk forening med 3.700 medlemmer og storkunde-rabat*

Kontingent betales 1 gang om året og der er ca. 300 bilag.
Pris inkl. Grundydelse for medlemsdatabase, kontingentopkrævning, bogføring og årsregnskab.

Årlig betaling til MedlemsKontoret.dk inkl. moms 67.125 kr.
Det svarer til en udgift på 1,51 kr. per medlem om måneden.
Vi har ikke medregnet den udgift som foreningen spare på it og revisor.

Priseksempel 3

En politisk forening med 3.700 medlemmer og storkunde-rabat*

Grundydelse12 md á 300 kr.3.600 kr.
Medlemsdatabase12 md á 1 kr. x 3.700 medlemmer44.400 kr.
Kontingentopkrævning3.700 opkrævninger á 10 kr.37.000 kr.
Bogføring og regnskaber300 bilag á 15 kr.4.500 kr.
Storkunde-rabat*25%-22.375 kr.

*) Foreningen får storkunde-rabat, fordi:

  • Der opkræves 3.700 kontingenter/år efter enkle regler
  • Al opkrævning og indbetaling sker via Betalingsservice
  • Foreningen har relativt få henvendelser til MedlemsKontorets email og hotline

Tilsammen giver dette en strømlinet og effektiv administration.

Medlemskontoret