Din bæredygtige foreningsadministrator

Priseksempel 2

En skiklub med 120 medlemmer

En skiklub med 120 medlemmer

Kontingent betales 1 gang om året og der er ca. 100 bilag. Pris inkl. Grundydelse for medlemsdatabase, kontingentopkrævning, bogføring og årsregnskab.

Årlig betaling til MedlemsKontoret.dk inkl. moms 7.740 kr.
Det svarer til en udgift på 5,38 kr. per medlem om måneden.
Vi har ikke medregnet den udgift som foreningen sparer på it og revisor.

Priseksempel 2

En skiklub med 120 medlemmer

Grundydelse 12 md á 300 kr.3.600 kr.
Medlemsdatabase 12 md á 1 kr. x 120 medlemmer1.440 kr.
Kontingentopkrævning120 opkrævninger á 10 kr.1.200 kr.
Bogføring og regnskaber 100 bilag á 15 kr.1.500 kr.
Medlemskontoret