Din bæredygtige foreningsadministrator

Prisudregner for foreninger og klubber

Udregn din pris

Her har du mulighed for let og overskueligt at udregne prisen for at MedlemsKontoret tager sig af administrationen af din forening / klub. Prisen inkluderer medlemsdatabase, kontingentopkrævninger samt bogføring.

Indtast venligst dine værdier

Medlemmer
Hvor mange medlemmer er der i foreningen?
Årets gennemsnit.

Årlige kontingentopkrævninger
Hvor mange gange om året opkræves hvert enkelt medlem?
1 gang årligt,  2 gange årligt, 4 gange årligt, eller 12 gange årligt.

Årlige nye medlemmer
Hvor mange nye medlemmer kommer der i løbet af året?

Årlige bilag*
Hvor mange bilag skal vi bogføre om året?

Udregnet årlig pris inkl. moms

For den ydelse som du har tastet ind.
Vi tager forbehold for fejl og misforståelser.

Uden moms
Med moms

Grund ydelse
Grundydelsen skal altid betales.

Medlemsdatabase
Betaling for at jeres medlemmerne ligger i vores WinKAS Pro.

Kontingentopkrævning
Betaling for vores arbejde med kontingentopkrævning, og alt det som kommer bag efter.

Bogføring*
Betaling for vores arbejde med bogføring og årsregnskab

Årlig udgift i alt

Årlig udgift per medlem i alt
Så meget koster det hvert medlem, at jeres kasserer ikke skal arbejde gratis mange mange timer årligt.

Månedlig udgift per medlem i alt

*Bogføring vil medfører en udgift til e-conomic.
600 kr. årligt.

Vi tilbyder rabatmulighed for foreninger med over 2000 årlige opkrævninger.
Læs mere om vores storekunde-ordning.

Medlemskontoret