Din bæredygtige foreningsadminstrator

Prisudregner

Udregn din pris

Indtast venligst dine værdier

Medlemmer
Hvor mange medlemmer er der i foreningen?
Årets gennemsnit.

Årlige kontingentopkrævninger
Hvor mange gange om året opkræves hvert enkelt medlem?
1 gang årligt,  2 gange årligt, 4 gange årligt, eller 12 gange årligt.

Årlige nye medlemmer
Hvor mange nye medlemmer kommer der i løbet af året?

Årlige bilag
Hvor mange bilag skal vi bogføre om året?

Udregnet årlig pris

For den ydelse som du har tastet ind.
Vi tager forbehold for fejl og misforståelser.

Uden moms
Med moms

Grund ydelse
Grundydelsen skal altid betales.

Medlemsdatabase
Betaling for at jeres medlemmerne ligger i vores database.

Kontingentopkrævning
Betaling for vores arbejde med kontingentopkrævning, og alt det som kommer bag efter.

Bogføring
Betaling for vores arbejde med bogføring og årsregnskab

Årlig udgift i alt

Årlig udgift per medlem i alt
Så meget koster det hvert medlem, at jeres kasserer ikke skal arbejde gratis mange mange timer årligt.

Månedlig udgift per medlem i alt

Bogføring vil medfører udgifter til e-conomic.
Kontakt os, for at få oplyst prisen for e-conomic.

Vi tilbyder rabatmulighed for foreninger med over 2000 årlige opkrævninger.
Læs mere om vores storekunde-ordning.