Din bæredygtige foreningsadminstrator

Kontingentopkrævning

Kontingentopkrævning til 10 kr/opkrævning + Betalingsservice gebyr

Kontingentopkrævning via Betalingsservice

Kontingentopkrævning til 10 kr/opkrævning + Betalingsservice gebyr
(Forudsætter Oprettelse og Grundydelse – se Prisliste)

Opkrævning sker automatisk og til tiden
MedlemsKontoret.dk kan generere kontingentlister ud fra medlemsdatabasen og foretage opkrævning i de måneder, klubben/foreningen har specificeret.

Betalingsservice, elektronisk indbetalingskort, eller brev med indbetalingskort
MedlemsKontoret.dk opkræver kontingenter via NETS (Betalingsservice), som giver det enkelte medlem mulighed for at benytte sin foretrukne betalingsform.

Kontingenterne indsættes direkte på klubbens/foreningens konto, hvorfra også Betalingsservice-gebyrer trækkes. Læs mere om kontingentopkrævning via Betalingsservice på vores FAQ.

Rykkerlister kan genereres automatisk

MedlemsKontoret.dk kan automatisk fremsende lister over medlemmer, som ikke har betalt til tiden.

Rykkere kan udsendes automatisk til 10 kr/rykker + Betalingsservice gebyr

MedlemsKontoret.dk kan automatisk opkræve manglende kontingentbetaling ved udsendelse af rykkere. Hvis klubben ønsker det, kan der tillægges et rykkergebyr.

Kontingentindbetalinger registreres og bogføres automatisk

Når MedlemsKontoret.dk opkræver kontingent eller rykkere, registreres indbetalingen automatisk i medlemsdatabasen under det relevante medlem, og indbetalingen bliver bogført på den ønskede konto i regnskabet.

Betalingsservice-aftaler og tidsfrister for indsendelse af datalister klarer MedlemsKontoret.dk

MedlemsKontorets kunder omfattes automatisk af de samarbejdsaftaler, som MedlemsKontoret.dk har indgået med bl.a. NETS (Betalingsservice), Postvæsenet og WinKAS Pro. Det betyder bl.a., at klubberne ikke behøver at tænke på skiftende krav, kontrakter, tidsfrister og dataformater fra Betalingsservice. Læs mere om kontingentopkrævning via Betalingsservice på vores FAQ.

Telefonisk hotline (Grundydelse)

MedlemsKontoret.dk hjælper sine kunder med hurtige svar på administrative og regnskabstekniske spørgsmål. Vi har telefonerne åbne både i dag- og aftentimer, og du kommer næsten altid til uden ventetid!

 

Ring og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for din klub eller forening.