Din bæredygtige foreningsadminstrator

Online indmeldelse

Internet indmeldelse med mulighed for Dankortbetaling

Internet indmeldelse med mulighed for Dankortbetaling
(Denne service er inkluderet i prisen for Medlemsdatabasen – se Prisliste)

Et link på din forenings hjemmeside kan åbne en indmeldelsesblanket, hvor nye medlemmer kan melde sig ind via Internettet.

Dankort (og andre betalingskort) kan tilknyttes indmeldelsesblanketten, så nye medlemmer kan vælge straks at betale kontingent, indmeldelsesgebyr, mv. ved indmeldelse via Internettet. Læs mere under Online Dankortbetaling.