Din bæredygtige foreningsadminstrator

Forenings Regnskab og Bogføring

Til fast lav pris

Forenings Regnskab og Bogføring

Regnskab og bogføring for 15 kr/bilag
(Forudsætter Oprettelse og Grundydelse – se Prisliste)

Kontingentindbetalinger bogføres automatisk
Kontingent opkrævet af MedlemsKontoret.dk bogføres automatisk og giver ingen bilag som skal betales.

Bogføringen klares af MedlemsKontoret.dk
MedlemsKontoret.dk bogfører løbende tilsendte bilag på de konti, som klubben/foreningen har anført.

(Et typisk bilag er f.eks. en telefonregning betalt fra foreningens bankkonto. Bilaget bogføres dels på foreningens konto for telefonudgifter og dels på foreningens bankkonto).

Ring og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for din klub eller forening.

Netbankudskrifter kan bogføres i stedet for besværligt bilagsmateriale

Mange kasserere synes, det er besværligt at samle og sende bilag pr post eller at scanne og sende dem elektronisk. Da de fleste pengebevægelser allerede er registreret på foreningens bankkonti, kan MedlemsKontoret.dk i stedet lave det meste af bogføringen på baggrund af udskrifter fra Netbank.

Regnskaber og materiale til budgetopfølgning laves af MedlemsKontoret.dk

MedlemsKontoret.dk udarbejder årsregnskabet. Råbalancer kan løbende udarbejdes måneds-, kvartals-, eller halvårsvis efter foreningens ønske. Til budgetopfølgning vil de fremsendte råbalancer indeholde budgettal, hvis MedlemsKontoret.dk har modtaget foreningens budget.

Telefonisk hotline (Grundydelse)

MedlemsKontoret.dk hjælper med hurtige svar på administrative spørgsmål.