Din bæredygtige foreningsadminstrator

Priseksempel 3

En politisk forening med 3.700 medlemmer og storkunde-rabat*

En politisk forening med 3.700 medlemmer og storkunde-rabat*

Kontingent betales 1 gang om året og der er ca. 300 bilag.
Pris inkl. Grundydelse for medlemsdatabase, kontingentopkrævning, bogføring og årsregnskab.

Årlig betaling til MedlemsKontoret.dk inkl. moms 50.475 kr.
Fordelt på klubbens 3.700 medlemmer bliver udgiften 1,14 kr./måned

Sparet arbejdstid og sparede omkostninger til it og revisorhjælp er ikke medregnet.

Priseksempel 3

En politisk forening med 3.700 medlemmer og storkunde-rabat*

Grundydelse12 md á 300 kr.3.600 kr.
Medlemsdatabase12 md á 0,50 kr. x 3.700 medlemmer22.200 kr.
Kontingentopkrævning3.700 opkrævninger á 10 kr.37.000 kr.
Bogføring og regnskaber300 bilag á 15 kr.4.500 kr.
Storkunde-rabat*25%-16.825 kr.

*) Foreningen får storkunde-rabat, fordi:

  • Der opkræves 3.700 kontingenter/år efter enkle regler
  • Al opkrævning og indbetaling sker via NETS (Betalingsservice)
  • Foreningen har relativt få henvendelser til MedlemsKontorets email og hotline

Tilsammen giver dette en strømlinet og effektiv administration.