Din bæredygtige foreningsadminstrator

Priseksempel 2

En skiklub med 120 medlemmer

En skiklub med 120 medlemmer

Kontingent betales 1 gang om året og der er ca. 100 bilag. Pris inkl. Grundydelse for medlemsdatabase, kontingentopkrævning, bogføring og årsregnskab.

Årlig betaling til MedlemsKontoret.dk inkl. moms 7.020 kr.
Fordelt på klubbens 120 medlemmer bliver udgiften 4,88 kr./måned

Sparet arbejdstid og sparede omkostninger til it og revisorhjælp er ikke medregnet.

Priseksempel 2

En skiklub med 120 medlemmer

Grundydelse 12 md á 300 kr.3.600 kr.
Medlemsdatabase 12 md á 0,50 kr. x 120 medlemmer720 kr.
Kontingentopkrævning120 opkrævninger á 10 kr.1.200 kr.
Bogføring og regnskaber 100 bilag á 15 kr.1.500 kr.