Din bæredygtige foreningsadminstrator

Priseksempel 1

En roklub med 600 medlemmer

En roklub med 600 medlemmer

Kontingent betales 1 gang om året og der er ca. 500 bilag. Pris inkl. Grundydelse for medlemsdatabase, kontingentopkrævning, bogføring og årsregnskab.

Årlig betaling til MedlemsKontoret.dk inkl. moms 20.700 kr.
Fordelt på klubbens 600 medlemmer bliver udgiften 2,88 kr./måned Sparet arbejdstid og sparede omkostninger til it og revisorhjælp er ikke medregnet.

Priseksempel 1
En roklub med 600 medlemmer

Grundydelse12 md á 300 kr.3.600 kr.
Medlemsdatabase12 md á 0,50 kr. x 600 medlemmer3.600 kr.
Kontingentopkrævning600 opkrævninger á 10 kr.6.000 kr.
Bogføring og regnskaber500 bilag á 15 kr.7.500 kr.