Din bæredygtige foreningsadminstrator

Netbankforsikring

Netbankindbrud sker ved, at it-kriminelle via Internettet aflurer adgangskoder og sikkerhedsnøgler til foreningens netbank og derefter tømmer kontiene for penge.

Netbankforsikring

Til bestyrelserne i klubber og foreninger
Antallet af tyverier fra bankkonti via netbank stiger. Og danske banker dækker IKKE klubber, foreninger og virksomheder, som de dækker private ved netbankindbrud! Mange bestyrelser er ikke klar over dette.

Netbankindbrud sker ved, at it-kriminelle via Internettet aflurer adgangskoder og sikkerhedsnøgler til foreningens netbank og derefter tømmer kontiene for penge. Især efter den årlige kontingentopkrævning har mange foreninger store beløb stående i månedsvis på deres bankkonti. Men også (andels-)boligforeninger og andre foreninger, som f.eks. sparer op til større renoveringer eller nyanskaffelser, kan have endog meget store beløb stående.

Efter initiativ fra Finansrådet har forsikringsmæglervirksomheden Marsh og forsikringsselskabet Chubb etableret en netbankforsikring, der afdækker denne risiko. Derfor råder MedlemsKontoret.dk alle bestyrelser til at overveje en netbankforsikring.

Læs evt. mere herom på www.netbankforsikring.dk

PS! MedlemsKontoret.dk har sagt ja til at varetage opkrævningen af den årlige forsikringsafgift for Marsh og for Chubb, fordi forsikringen har interesse for klubber og foreninger, og fordi opgaven umiddelbart kunne løses med MedlemsKontorets software. MedlemsKontoret.dk har i øvrigt ingen økonomisk interesse i tegningen af netbankforsikringer, og påtager sig intet ansvar for indhold og udformning af forsikringsaftalerne eller for de nævnte virksomheders overholdelse af deres forpligtelser.