Din bæredygtige foreningsadminstrator

Formål og Ide

MedlemsKontorets formål er at hjælpe danske klubber og foreninger med administrationen og med at gøre bestyrelsesarbejdet nemmere og mere attraktivt.

Kontigentopkrævning  til 10 kr/opkrævning + Betalingsservice gebyr

Formål og Ide

Formål
MedlemsKontorets formål er at hjælpe danske klubber og foreninger med administrationen og med at gøre bestyrelsesarbejdet nemmere og mere attraktivt.

Ide
Det er spild af ressourcer, at 100 foreninger sender hver sin kasserer på kursus for at administrere hver sin forening med hver sit it-system, når 1 veluddannet mand kan administrere alle 100 foreninger med 1 professionelt it-system! MedlemsKontoret.dk stiller personale og markedets mest avancerede administrative it-løsning til rådighed som et tag-selv-bord, hvor klubber og foreninger kun betaler en lille brøkdel alt efter deres størrelse og behov.

Selv meget store medlemsorganisationer kan ikke udnytte MedlemsKontorets kapacitet fuldt ud. Den enkelte forening mærker derfor ikke, at MedlemsKontorets computere og programmer også betjener mange andre – bortset fra, når regningen skal betales. Så er MedlemsKontorets omkostninger nemlig fordelt på et meget stort antal brugere. Derved får både store og små klubber råd til at være med.