Din bæredygtige foreningsadminstrator

Hjælp

Ofte stillede spørgsmål – FAQ – I forhold til Bogføring og Regnskab, Forretningsbetingelser, Moms og Betalingsservice

Hjælp – FAQ

Få svar på dine spørgsmål.

Forretningsbetingelser

Hvorfor skal Grundydelse og Medlemsdatabase betales månedsvis forud?
Ved at kræve forudbetaling for disse ydelser opnår vi tilstrækkelig sikkerhed mod tab på dårlige betalere til, at vi kan undlade at bruge tid på kontrakter med bindingsperioder. Derved kan vi holde lavere priser og stille vores kunder mere frit.

Til gengæld faktureres månedsvis bagud for f.eks. foretagne opkrævninger og bogførte bilag, da det nogle gange kan være svært at forudsige omfanget af dette arbejde.

Kontingentopkrævning via Betalingsservice

Hvordan bliver nye medlemmer opkrævet?

Nye medlemmer modtager med posten deres første opkrævning som et papir indbetalingskort (FI-kort), som de kan betale via deres netbank eller i et pengeinstitut.

Kan medlemmerne selv vælge, hvordan de vil betale deres kontingent?

Ja.
Betaling via Betalingsservice indebærer frit valg mellem automatisk træk på bankkonto, og at modtage indbetalingskort på papir (Fi-kort).

Kan opkrævning ske som NemHandel EAN-faktura?

Nej.
Fra 1. januar 2013 understøtter Betalingsservice ikke længere betaling via EAN-faktura.
Vi har et alternativ, ring og få flere oplysninger.

Hvilken betalingsform foretrækker medlemmerne?

Efter en tid vil ca. 1/2 af medlemmerne være tilmeldt automatisk træk på bankkonto.

Hvor meget skal Betalingsservice have i gebyr?

Betalingsservice regulerer deres priser hvert år i januar.

2021 priser:
5,32 kr. For et medlem som er tilmeldt automatisk træk. (Betalingsservice)
8,18 kr. (+ 0,25 kr. hvis der betales) For et medlem som ikke er tilmeldt automatisk træk. (FI-kort med posten)

Hvad hvis vores forening har en Betalingsservice aftale i forvejen?

MedlemsKontoret.dk kan få en fuldmagt til at administrere jeres aftale.

Hvor ofte opkræver MedlemsKontoret.dk kontingent?

Hver måned.
Vi kan derfor opkræve for jeres klub/forening i præcis de måneder, som passer jer.
Hvis der er behov for en ekstraordinær opkrævning, kan vi også klare det.

Hvor ofte registrerer Medlemskontoret.dk indbetalinger fra Betalingsservice?

Hver uge.
Indbetalinger foretaget for en uge eller mere siden kan derfor ses af foreningernes medlemsansvarlige via Internetdatabasen.

Mange medlemmer indbetaler kontingent, mv. via netbank i weekenden. Højst to bankdage herefter er beløbet gået ind på foreningernes bankkonti. Vi henter derfor indbetalingsoplysninger fra Betalingsservice hver onsdag og registrerer dem normalt senest torsdag.

Havner kontingenterne i første omgang på MedlemsKontorets bankkonto?

Nej.
Betalingsservice indsætter alle kontingentindbetalinger direkte på klubbens/foreningens egen bankkonto uden forsinkelse. Betalingsservice hæver også selv gebyret fra denne konto. MedlemsKontoret.dk har hverken adgang til kontingentindbetalingerne eller til at hæve penge på klubbens/foreningens bankkonto.

Hvordan kan MedlemsKontoret.dk administrere vores Betalingsservice indbetalinger, når MedlemsKontoret.dk ikke har adgang til vores bankkonto?

Jeres bank underretter Betalingsservice om indbetalingerne.
Betalingsservice underretter MedlemsKontoret.dk, som sørger for korrekt registrering.

Hvordan opkræves rykkere?

MedlemsKontoret.dk opkræver rykkere via Betalingsservice, som sender papir indbetalingskort via alm. post. (Også selvom medlemmet har tilmeldt klubben/foreningen til automatisk træk på bankkonto).

Hvad koster det, når MedlemsKontoret.dk sender rykkere ud?

En rykker koster det samme hos MedlemsKontoret.dk som en alm. opkrævning.
Betalingsservice gebyret er det samme som ved udsendelse af papir indbetalingskort (FI-kort).

Kan rykkerne tillægges et rykkergebyr?

Ja, MedlemsKontoret.dk kan efter aftale tillægge et rykkergebyr. Rykkergebyret bogføres automatisk på medlemmets konto. Tilsvarende bogføres medlemmets indbetaling automatisk på medlemmets konto.

Hvor ofte udsender MedlemsKontoret.dk rykkere?

Vi aftaler behovet med hver enkelt klub/forening, og hvis der er behov for en ekstraordinær opkrævning, kan vi også klare det.

Regnskab og Bogføring

Kan MedlemsKontoret.dk betale vores regninger?

Vi ønsker ikke at kunne hæve penge på jeres bankkonto. Men Betalingsservice kan betale nogle regninger for jer, f.eks. både skat og moms. Betaling af regninger er ikke en del af standardydelsen Bogføring og Regnskaber, men hører ind under Sekretærservice, som kræver, at vi indgår en særaftale.

Laver MedlemsKontoret.dk vores momsregnskab?

Ja, det er en del af ydelsen Bogføring og Regnskaber. Vi beregner jeres moms og sender momsangivelsen til Skat. Hvis foreningen har tilmeldt Skat til betalingsservice, vil momsen automatisk blive afregnet via jeres bankkonto.

Afstemmer MedlemsKontoret.dk også vores klubs bankkonto?

Ja, det er en del af ydelsen Bogføring og Regnskaber. Når I sender klubbens bilag til os, skal I sende jeres kontoudtog med.

Moms

Vores forening er fritaget for moms, hvordan skal vi forholde os til den moms MedlemsKontoret.dk opkræver?

Lige som I er vant til med f.eks. håndværkerregninger eller køb af kontorartikler. Når foreningen ikke er momsregistreret, har det ingen betydning for jer, hvor stor en del af fakturabeløbet momsen udgør.

Er alle priser inkl. moms på MedlemsKontoret.dk?

Ja.
Alle priser på MedlemsKontoret.dk er inkl. lovpligtig moms.

Hvorfor opkræver MedlemsKontoret.dk moms?

Der er ganske få ting, som er momsfri.
Vores arbejde er desværre ikke. Sådan er loven.

Er der moms på Betalingsservice?

Nej.
Betalingsservice er fritaget for moms.
Betalingsservice hæver deres gebyrer direkte på jeres bankkonto således.
Faktura fra MedlemsKontoret.dk indeholder ikke afgifter til Betalingsservice.