Din bæredygtige foreningsadminstrator

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

MedlemsKontoret.dk overholder efter bedste evne lovgivningen i Danmark.

Vi bruger ikke kontrakter, bindingsperioder og opsigelsesfrister.

Vi lever af tilfredse kunder, som betaler måned efter måned.

Ved at kræve forudbetaling for Grundydelse og medlemsdatabase opnår vi tilstrækkelig sikkerhed mod dårlige betalere, så vi kan undlade at bruge tid på kontrakter med bindingsperioder. Derved kan vi holde lavere priser og stille vores kunder mere frit.

Til gengæld faktureres månedsvis bagud for f.eks. foretagne opkrævninger og bogførte bilag, da det nogle gange kan være svært at forudsige omfanget af dette arbejde.